Szkolenie FDM (Model Odkształceń Powięzi) – Moduł 1

FDM (ang. Fascial Distortion Model, Model Odkształceń Powięzi) jest podejściem anatomicznym, w którym uznaje się, że przyczyną niemal każdego urazu mięśniowo-szkieletowego (a także wielu problemów neurologicznych i ogólnozdrowotnych) jest co najmniej jedna z sześciu konkretnych zmian patologicznych (dystorsji) w tkance łącznej organizmu (pasma powięziowe, więzadła, ścięgna, troczki, rozcięgna itp.).

Model odkształceń powięzi pozwala na zaskakująco skuteczne leczenie różnego rodzaju patologicznych zmian strukturalnych i czynnościowych, trudnych do leczenia z punktu widzenia standardowej fizjoterapii. Efekty terapeutyczne są obiektywne, oczywiste, mierzalne i natychmiastowe (Typaldos 2002).

Cena szkolenia:
1 600 zł
Adres:

ul. Słowackiego 44/46 mieszkanie 7
60-825 Poznań

Wymagania wstępne

Praktycy zawodów związanych z opieką zdrowotną. Uczestnik musi posiadać uprawnienia do leczenia swoich pacjentów technikami manualnymi, w tym technikami mobilizacyjnymi, samodzielnie lub na zlecenie lekarza w ramach swojego profilu zawodowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje ogólne

Program EFDMA reguluje:

 • FDM Basic (Moduł 1-3); Dostępne w naszej ofercie
 • FDM Certyfikat Podstawowy (FDM BC); Dostępne w naszej ofercie
 • Szkolenie Praktyczne (Practical Training);
 • FDM Advanced (Trening Kliniczny, FDM Special);
 • FDM International Certificate (FDM IC)
 • oraz szkolenie do zostań certyfikowanym instruktorem FDM.

FDM Basic jest nauczany wyłącznie przez certyfikowanych i wykwalifikowanych instruktorów FDM, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z wytycznymi programu nauczania EFDMA. Program nauczania EFDMA obejmuje różne moduły, dzięki czemu oferuje maksymalną elastyczność i szeroką gamę kursów dla uczestników.

Kompletny kalendarz kursów oraz informacje o organizatorze poszczególnych kursów znajdują się na odpowiednich podstronach (www.edm-europe.com)

 

FDM Basic

FDM Basic składa się z 3 modułów. Każdy moduł składa się z co najmniej 20 jednostek dydaktycznych.
Moduł 1 to wstęp do szkolenia FDM i dlatego należy rozpocząć od niego.
W modułach 2 i 3 można uczestniczyć w dowolnej kolejności, ale zaleca się przestrzeganie kolejności modułów.

Moduł 1

 • Ogólne wprowadzenie do modelu zniekształceń powięzi (FDM)
 • Ogólne zasady badania i leczenia
 • Specyficzne badanie i leczenie stawu barkowego, kolanowego i skokowego metodą Typaldosa

Moduł 2

 • Rewizja i konsolidacja podstaw
 • Specyficzne badanie i leczenie miednicy/biodra, dolnej części pleców, środkowej części pleców i szyi metodą Typaldosa

Moduł 3

 • Rewizja i konsolidacja podstaw
 • Specyficzne badanie i leczenie kończyn dolnych i górnych oraz okolicy głowy metodą Typaldosa

 

FDM Certyfikat Podstawowy (FDM BC)

Po ukończeniu modułów 1-3 uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu końcowego w celu uzyskania Certyfikatu Podstawowego FDM (FDM BC). Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, mają prawo uczestniczyć w zaawansowanych seminariach FDM.

Ponadto osoba posiadająca FDM BC na własne życzenie może zostać wpisana na listę praktyków FDM.

Posiadacze FDM BC muszą rozumieć zasady FDM i umieć stosować podstawy metody Typaldosa.