O nas

Działalność edukacyjną rozpoczęliśmy w 2007 roku i prowadzimy ją nieprzerwanie do dzisiaj.

Szkoła została stworzona przez polskich certyfikowanych i dyplomowanych terapeutów manualnych z myślą o studentach fizjoterapii oraz fizjoterapeutach.

Jej program powstał i rozwija się w oparciu o własne doświadczenia praktykujących od wielu lat fizjoterapeutów specjalizujących się w medycynie i terapii manualnej (z kompetencjami potwierdzonymi polskimi i zagranicznymi certyfikatami i dyplomami).

Nauczycielami są wyłącznie praktycy z doświadczeniem w nauczaniu (wykładowcy polskich uczelni państwowych i prywatnych oraz asystenci na prowadzonych w Polsce i za granicą kursach i szkoleniach z terapii manualnej).

Poza klasycznymi formami nauczania (wykład, prezentacja, pokaz) nauka odbywa się poprzez obserwację pracy doświadczonego terapeuty. Konsekwentnie skupiamy się na praktycznym, skutecznym oraz bezpiecznym aspekcie pracy z pacjentami.

Nadrzędnym celem Szkoły jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności niezbędnych dla prawidłowej oceny (diagnozowania), a następnie leczenia pacjentów z różnymi zaburzeniami czynnościowymi przede wszystkim układu ruchu.

Pomimo stałego programu ramowego szkolenia od 2008 roku jest ono w sposób ciągły modyfikowane – niektóre treści są z niego usuwane, inne dodawane wraz ze zdobywaniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności przez prowadzących.

Ucząc – sami się uczymy.

Maciej Jurasz