• Login
  • Brak produktów w koszyku.

O Nas

Działalność edukacyjną rozpoczęliśmy w 2007 roku i prowadzimy ją nieprzerwanie do dzisiaj.

Szkoła została stworzona przez polskich certyfikowanych i dyplomowanych terapeutów manualnych dla polskich studentów fizjoterapii oraz fizjoterapeutów. 

Jej program powstał w oparciu o własne doświadczenia praktykujących od wielu lat fizjoterapeutów specjalizujących się w medycynie i terapii manualnej (z kompetencjami potwierdzonymi polskimi i zagranicznymi certyfikatami i dyplomami).

Nauczycielami są wyłącznie praktycy z doświadczeniem w nauczaniu (wykładowcy polskich uczelni państwowych i prywatnych oraz asystenci na prowadzonych w Polsce i za granicą kursach i szkoleniach z terapii manualnej).

Poza klasycznymi formami nauczania (wykład, prezentacja, pokaz) nauka odbywa się poprzez obserwację pracy doświadczonego terapeuty. Konsekwentnie skupiamy się na praktycznym, skutecznym oraz bezpiecznym  aspekcie pracy z pacjentami.

Nadrzędnym celem Szkoły jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności niezbędnych dla prawidłowej oceny (diagnozowania), a następnie leczenia pacjentów z różnymi zaburzeniami czynnościowymi przede wszystkim narządu ruchu.

Najczęstszymi dysfunkcjami, z którymi spotykamy się w praktyce klinicznej są ból, ograniczenie ruchomości oraz tzw. nadruchomość czy niestabilność. Odrębną grupę stanowią pacjenci trafiający do terapeuty z powodu innych zaburzeń czynnościowych, do których można zaliczyć m.in. zawroty i bóle głowy czy szumy uszne,  problemy trzewne (żołądkowo-jelitowe) oraz problemy neurologiczne, w szczególności zaburzenia czucia (parestezje) i dysfunkcje wegetatywne.

Część z tych zaburzeń ma pochodzenie pourazowe lub przeciążeniowe, inne wydają się nie mieć uchwytnej przyczyny. Omawiamy specyfikę zarówno stanów ostrych, jak i przewlekłych i dostosowujemy do nich odpowiednie techniki lecznicze.

W trakcie kursu przedstawiamy zasady postępowania w tych sytuacjach oraz sposoby rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik manualnych pochodzących z różnych metod i koncepcji terapii manualnej, osteopatii oraz chiropraktyki.

 

Wydaje się, że to właśnie „eklektyczny” charakter szkolenia stanowi o jego wartości. Nie jest to kurs jednej metody czy koncepcji – „jedynej słusznej drogi”, bo taka po prostu nie istnieje.  Ponadto każdy z nauczycieli reprezentuje inne podejście do diagnozowania i leczenia, które jest konsekwencją ukończonych przez niego szkoleń oraz doświadczenia wyniesionego z pracy z pacjentami. 

Każdy z nauczycieli ma też własne doświadczenia w pracy ze studentami i własny sposób nauczania.

Pomimo stałego programu ramowego szkolenia od 2008 roku jest ono w sposób ciągły modyfikowane – niektóre treści są z niego usuwane, inne dodawane wraz ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez prowadzących. 

Ucząc sami się uczymy.

 

Maciej Jurasz

top
tel. 616 628 099 Szkolenia Archeus 2020 ©. Wszelkie prawa zastrzeżone.