Szkolenie KTM C-Th (odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa)

KTM (Kliniczna Terapia Manualna) jest autorskim szkoleniem ukierunkowanym na rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych, z którymi fizjoterapeuta (i inni praktycy terapii manualnej) najczęściej spotykają się w gabinecie. Podczas szkolenia prezentowane są schematy postępowania w sytuacjach praktycznych tak, aby absolwent szkolenia potrafił je dostawać do swoich możliwości i mógł je optymalnie wykorzystać w pracy z pacjentem bezpośrednio po kursie.

Cena szkolenia:
1 300 zł
Adres:

Słowackiego 44/46 m. 7
60-825 Poznań (Jeżyce)

Program szkolenia

Kliniczna Terapia Manualna to autorskie, 3-częściowe szkolenie stworzone i prowadzone przez mgr. Macieja Jurasza PT, OMT, FDM IC. Każdy z poszczególnych modułów poświęcony jest zaburzeniom czynnościowym i dolegliwościom bólowym w okolicach:

 1. KTM C-TH (kręgosłupa szyjno-piersiowy)
 2. KTM L-S (kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy)
 3. KTM KK (kończyny)

Kompletne szkolenie jest swojego rodzaju kompendium – zestawieniem najskuteczniejszych technik służących ocenie i leczeniu z wykorzystaniem koncepcji i modeli:

 • Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT)
 • Fascial Distortion Model (FDM)
 • osteopatia
 • chiropraktyka

Zaprezentowane w trakcie szkolenia podejście sprawdzi się w:

 • stanach ostrych
 • stanach przewlekłych
 • wybranych zaburzeniach czynnościowych takich jak:
  • ból
  • ograniczenie ruchomości
  • wybrane zaburzenia neurologiczne

Dla kogo

Fizjoterapeuci, lekarze, osteopaci, a także studenci tych kierunków.

Korzyści dla Ciebie

 • Naucz się jak osiągnąć wymierne efekty terapeutyczne już po pierwszym spotkaniu z pacjentem
 • Poznaj najskuteczniejsze metody diagnostyczne i terapeutyczne zaczerpnięte z wielu różnych koncepcji (OMT – Ortopedyczna Terapia Manualna, osteopatia, FDM – Fascial Distorion Model, chiropraktyka) i to wszystko w ramach jednego szkolenia
 • Poszerz swój wachlarz umiejętności – naucz się technik tkanek miękkich, mięśniowo-powięziowych, stawowych oraz dowiedz się, w jakich przypadkach je stosować
 • Przekonaj się o naszej autentyczności – w trakcie szkolenia wspólnie przeprowadzimy kompletny proces leczniczy z pacjentem (rzeczywisty problem)
 • Praktykuj z nami – każdy uczestnik szkolenia po zakończeniu wszystkich 3 modułów będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego. Pozytywny wynik daje możliwość odbycia:
  • 2 hospitacji – przyjdź zobaczyć jak pracujemy w gabinecie
  • 2 superwizji (praca nadzorowana) – skonsultuj się z nami w razie wątpliwości podczas pracy z pacjentem

A przede wszystkim zdobądź sprawdzoną wiedzą i umiejętności, które będziesz mógł od razu wdrożyć do swojej praktyki. Dołącz do wyjątkowej społeczności absolwentów naszych szkoleń z zakresu terapii manualnej, które prowadzimy i rozwijamy od 2007 roku.

Program szczegółowy wybranych modułów*

*prowadzący zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w ramach czasowych – zależne one są mi.in. od liczby uczestników kursu oraz pacjentów przyjmowanych w trakcie szkolenia)

KTM C-TH

Dzień pierwszy (sobota):

 • 9:00 rozpoczęcie – przedstawienie założeń i celów szkolenia
 • 9:15 – 11:15 podstawy teoretyczne niezbędne do przeprowadzenia oceny (w tym diagnostyki różnicowej) i leczenia pacjenta (anatomia prawidłowa/topograficzna, biomechanika, podstawy traumatologii i nozologii/semiologii) w odniesieniu do części szyjnej i piersiowej kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych w zakresie niezbędnym dla zrozumienia zasad diagnozowania (oceny) oraz leczenia
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 proponowane schematy oceny i leczenia – algorytmy postępowania – praktyka
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla odcinka szyjnego – praktyka (techniki tkanek miękkich, mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje)
 • 16:15 – 16:30 przerwa kawowa
 • 16:30 – 18:00 prezentacja oceny i leczenia pacjenta wraz z omówieniem; techniki lecznicze c.d. – praktyka
 • 18:00 zakończenie pierwszego dnia

(pacjenci po przerwie obiadowej i/lub po drugiej przerwie kawowej)

Dzień drugi (niedziela):

 • 9:00 rozpoczęcie – odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszego dnia; krótkie powtórzenie najważniejszych elementów oceny i leczenia
 • 9:15 – 11:15 znaczenie badań obrazowych dla oceny pacjenta – wprowadzenie; techniki lecznicze c.d. – praktyka
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 techniki lecznicze dla odcinka piersiowego (techniki tkanek miękkich i mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla odcinka piersiowego c.d.
 • 16:30 podsumowanie, środki ostrożności i przeciwskazania do TM

17:00 zakończenie/wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu

KTM L-S

Dzień pierwszy (sobota):

 • 9:00 rozpoczęcie – przedstawienie założeń i celów szkolenia
 • 9:15 – 11:15 podstawy teoretyczne niezbędne do przeprowadzenia oceny (w tym diagnostyki różnicowej) i leczenia pacjenta (anatomia prawidłowa/topograficzna, biomechanika, podstawy traumatologii i nozologii/semiologii) w odniesieniu do części lędźwiowej i krzyżowej kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych w zakresie niezbędnym dla zrozumienia zasad diagnozowania (oceny) oraz leczenia
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 proponowane schematy oceny i leczenia – algorytmy postępowania – praktyka
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla odcinka lędźwiowego – praktyka (techniki tkanek miękkich, mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje)
 • 16:15 – 16:30 przerwa kawowa
 • 16:30 – 18:00 prezentacja oceny i leczenia pacjenta wraz z omówieniem; techniki lecznicze c.d. – praktyka
 • 18:00 zakończenie pierwszego dnia

(pacjenci po przerwie obiadowej i/lub po drugiej przerwie kawowej)

Dzień drugi (niedziela):

 • 9:00 rozpoczęcie – odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszego dnia; krótkie powtórzenie najważniejszych elementów oceny i leczenia
 • 9:15 – 11:15 znaczenie badań obrazowych dla oceny pacjenta – wprowadzenie; techniki lecznicze c.d. – praktyka
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 techniki lecznicze dla odcinka lędźwiowego oraz przejścia Th/L (techniki tkanek miękkich i mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla stawów krzyżowo-biodrowych
 • 16:30 podsumowanie, środki ostrożności i przeciwskazania do TM
 • 17:00 zakończenie/wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu

KTM KK

Dzień pierwszy (sobota):

 • 9:00 rozpoczęcie – przedstawienie założeń i celów szkolenia
 • 9:15 – 11:15 podstawy teoretyczne niezbędne do przeprowadzenia oceny (w tym diagnostyki różnicowej) i leczenia pacjenta (anatomia prawidłowa/topograficzna, biomechanika, podstawy traumatologii i nozologii/semiologii) w odniesieniu do kończyn w zakresie niezbędnym dla zrozumienia zasad diagnozowania (oceny) oraz leczenia
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 proponowane schematy oceny i leczenia – algorytmy postępowania – praktyka
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla kończyny górnej (bark, łokieć, przedramię i ręka) – praktyka (techniki tkanek miękkich, mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje)
 • 16:15 – 16:30 przerwa kawowa
 • 16:30 – 18:00 prezentacja oceny i leczenia pacjenta wraz z omówieniem; techniki lecznicze c.d. – praktyka
 • 18:00 zakończenie pierwszego dnia

(pacjenci po przerwie obiadowej i/lub po drugiej przerwie kawowej)

Dzień drugi (niedziela):

 • 9:00 rozpoczęcie – odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszego dnia; krótkie powtórzenie najważniejszych elementów oceny i leczenia
 • 9:15 – 11:15 znaczenie badań obrazowych dla oceny pacjenta – wprowadzenie; techniki lecznicze dla kończyny dolnej (biodro, kolano, podudzie i stopa – praktyka
 • 11:15 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 techniki lecznicze c.d. (techniki tkanek miękkich i mięśniowo-powięziowe, uruchamianie stawów: mobilizacje i manipulacje
 • 13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
 • 14:15 – 16:15 prezentacja oceny i leczenia pacjenta; techniki lecznicze dla kończyny dolnej c.d.
 • 16:30 podsumowanie, środki ostrożności i przeciwskazania do TM
 • 17:00 zakończenie/wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu