• Login
  • Brak produktów w koszyku.

PROWADZĄCY:
mgr Maria Czader PT, OMT, FDM IC
mgr Maciej Jurasz PT, OMT, FDM IC
Szkolenie OBEJMUJE:
💀 ANATOMIĘ prawidłową, funkcjonalną, obrazową i palpacyjną w zakresie niezbędnym do oceny i leczenia;
🧐 BADANIE fizjoterapeutyczne z analizą biomechaniczną (wywiad, badanie czynnościowe, testy neurodynamiczne, diagnostyka różnicowa), a także elementy diagnostyki osteopatycznej;
🤒 PODSTAWY SYMPTOMATOLOGII;
👨🏼‍⚕️ LECZENIE – wybrane techniki terapeutyczne: mięśniowo-powięziowe, tkanek miękkich, mobilizacje i manipulacje stawowe, neuromobilizacje z różnych modeli i koncepcji wykorzystywanych przez prowadzących (terapia manualna, fascial distortion model, osteopatia, chiropraktyka, fascial manipulation, podstawy rehabilitacyjnego treningu medycznego);
💃🏼 POKAZ kompletnego procesu terapeutycznego na pacjentach z rzeczywistymi dolegliwościami.
Po zakończonym szkoleniu UCZESTNIK POTRAFI:
Samodzielnie ocenić pacjenta, zakwalifikować do leczenia i zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne w stanach takich, jak np.: ból pleców w odcinku L-S kręgosłupa, ostry dysk, ból korzeniowy, ból stawu krzyżowo-biodrowego.
0 STUDENTS ENROLLED
    top
    tel. 616 628 099 Szkolenia Archeus 2020 ©. Wszelkie prawa zastrzeżone.