• Login
 • Brak produktów w koszyku.

Metoda Kaltenborn-Evjenth została opracowana przez nie żyjących już Freddy’ego Kaltenborna i Olafa Evjentha.

Badanie ortopedyczne oparte jest na ilościowym klasycznym badaniu oraz specyficznym jakościowym badaniu ruchów translatorycznych prostopadłych lub równoległych do płaszczyzny leczniczej stawu. Techniki mobilizacyjne oparte są tylko na translatorycznych przemieszczeniach powierzchni stawowych. Metoda czerpie swe korzenie nie tylko z badania opracowanego przez Cyriaxa, ale też od innych autorów metod fizjoterapeutycznych, osteopatii i chiropraktyki.

Jest bardzo skuteczna w przypadkach hipomobilności układu kostno-stawowo-mięśniowego. Używane są techniki mobilizacji wolnej, techniki z impulsem (manipulacje) oraz techniki mięśniowo-powięziowe wzbogacone o oddziaływanie neuro-dynamiczne na układzie nerwowym. Bardzo duże znaczenie ma również ergonomia pracy fizjoterapeuty. Dla pacjenta jest to metoda niezwykle komfortowa, w założeniu bezbolesna.

Szkolenie składa się z dziewięciu kursów (łącznie 296 godzin dydaktycznych). Cztery podstawowe części obejmują mobilizacje stawów kończyny dolnej, kończyny górnej, dolnego i górnego kręgosłupa. Na kursach podstawowych prezentowane są techniki badania i mobilizacji stawów wymienionych obszarów. Cztery kursy zaawansowane, czy też rozszerzające to uzupełnienie o diagnostykę różnicową techniki mięśniowo-powięziowe, techniki specjalne oraz strategie łączenia badania z odpowiednim doborem technik mobilizacyjnych. Rozwiązujemy teoretyczne zadania na przykładach opisanych, zdiagnozowanych pacjentów. Ostatnim kursem z cyklu jest MT REHA, czyli trening specyficznej stabilizacji lokalnej i globalnej.

Zakończone egzaminem szkolenie daje Certyfikat z Terapii Manualnej oraz otwiera możliwość do dalszego kształcenia w ramach OMT (podyplomowe studia z ortopedycznej terapii manualnej rozpoznawane na całym świecie).

 

Całość szkolenia obejmuje dwa główne etapy – podstawowy i zaawansowany, z których każdy składa się z czterech czterodniowych części (32 godziny każda).

Dodatkowo składową Programu jest Rehabilitacyjny Trening Medyczny (40 godzin).

Zakończony egzaminem (Certyfikat Terapii Manualnej) cykl stanowi minimalne wymaganie (warunek niezbędny) do wzięcia udziału w szkoleniu OMT 2, po ukończeniu którego uczestnik może przystąpić do międzynarodowego egzaminu (Dyplom Terapii Manualnej).

Obecnie na świecie jest to oficjalne potwierdzenie najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu terapii manualnej.

Etap podstawowy:

 1. Część pierwsza: kończyna dolna
 2. Część druga: kończyna górna
 3. Część trzecia: odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz stawy krzyżowo-biodrowe (L-S):
 4. Część czwarta: odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa oraz stawy skroniowo-żuchwowe

Etap zaawansowany:

 1. Część pierwsza: kończyna dolna – poziom zaawansowany
 2. Część druga:kończyna górna – poziom zaawansowany
 3. Część trzecia: badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, klatki piersiowej i stawów krzyżowo-biodrowych na poziomie zaawansowanym
 4. Część czwarta: badanie i leczenie kręgosłupa piersiowego, żeber i kręgosłupa szyjnego oraz stawów skroniowo-żuchwowych na poziomie zaawansowanym

Rehabilitacyjny Trening Medyczny

 

Egzamin podstawowy (Certyfikat TM):

 • Zdający musi wykazać się znajomością technik badania i leczenia zaburzeń stawowych, mięśniowych i nerwowych oraz planowaniem postępu w leczeniu pacjenta (wnioskowanie kliniczne)
 • Podczas egzaminu zdający otrzymuje do opracowania i przedstawienia (teoretycznie i w praktyce) konkretny przypadek kliniczny
 • Egzamin zdawany jest przed komisją egzaminacyjną, która składa się z egzaminatora posiadającego wykształcenie wg standardów PSOTM (Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej)

 

Zapraszamy na: http://psotm.pl/

0 STUDENTS ENROLLED
  top
  tel. 616 628 099 Szkolenia Archeus 2020 ©. Wszelkie prawa zastrzeżone.